maandag, januari 30, 2023

Privacy Policy

Privacybeleid Happy Goats
Inleiding
Dit is het privacy beleid van Happy Goats en haar bijbehorende merken en producten en diensten.
Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van abonnees op
onze tijdschriften en de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten en gebruikers van
onze websites, andere diensten en producten van Happy Goats.
In dit privacy beleid lichten we toe welke gegevens wij op welke manier verzamelen en voor welke
doeleinden wij deze gebruiken. Daarnaast lichten we toe welke rechten jij hebt en hoe je deze
rechten kunt uitoefenen.

Happy Goats BV respecteert de privacy van haar abonnees en klanten. Jouw persoonsgegevens
worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. De wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken is in
overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (“AVG”).
Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 26 maart 2021.

Verwerkingsverantwoordelijke en contact
De verwerkingsverantwoordelijke voor het gebruik van jouw persoonsgegevens in het kader van de
diensten van Happy Goats BV is steeds Happy Goats BV, gevestigd te Hilversum en
kantoorhoudende aan Koninginneweg 11, 1217 KP Hilversum.
Via privacy@happygoats.orgl en/of via Happy Goats BV, ter attentie van Afdeling Privacy,
Koninginneweg 11, 1217 KP Hilversum., kun je altijd contact opnemen met vragen over dit privacy
beleid.


Persoonsgegevens en doeleinden verwerking
Happy Goats BV verkrijgt op verschillende manieren persoonsgegevens die zij voor diverse
doeleinden gebruikt.


Afname abonnement, product of dienst
Wanneer je een abonnement afsluit op één of meerdere uitgaven van Happy Goats BV of
producten (zoals publicaties) of diensten van Happy Goats BV afneemt, verwerken wij jouw
contactgegevens (waaronder naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) en
transactiegegevens (waaronder bank- en betaalgegevens). Daarnaast verwerken wij bepaalde
gegevens over jouw gebruik, zoals de status van je abonnement(en) en gegevens die je aan ons
verstrekt in het kader van – bijvoorbeeld – een evenement waarvoor je je aanmeldt.
Deze gegevens gebruiken wij om de overeengekomen abonnementen, producten en/of diensten
uit te kunnen voeren en te leveren. De juridische grondslag hiervoor is de uitvoering van de
overeenkomst met jou.


We kunnen jouw gegevens gebruiken voor analyse- en optimalisatiedoeleinden (op niet persoonlijk
niveau). De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van Happy Goats BV om
onze producten en diensten te verbeteren en optimaliseren.


Bezoek aan een website van Happy Goats BV
Happy Goats BV biedt verschillende websites aan. Als je (één van) onze websites bezoekt,
verzamelen wij een aantal gegevens over jouw bezoek en het apparaat waarmee jij de website
hebt bezocht, zoals je IP-adres, jouw surfgedrag en je interesses. Dit doen wij met cookies en
vergelijkbare technieken.


Deze gegevens gebruiken wij om het gebruik van onze websites te verbeteren en om jouw gericht
aanbiedingen te kunnen doen en content en advertenties te kunnen tonen die zijn afgestemd op
jouw voorkeuren en interesses. Je gegevens kunnen door ons worden gecombineerd met
gegevens die zijn verzameld in het kader van jouw aankoop of gebruik van verschillende van onze
producten of diensten. Als je een account hebt en bent ingelogd, kunnen we de gegevens ook
koppelen aan je account. Op basis van die gegevens stellen wij een profiel op zodat wij je beter
van dienst kunnen zijn en de inhoud van deze producten en diensten nog beter op je interesses af
kunnen stemmen.


De juridische grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens die door middel van cookies en
vergelijkbare technieken wordt verkregen, hangt af van het type cookies. Voor zover het gaat om
functionele cookies is de grondslag de uitvoering van de overeenkomst. Voor analytische cookies
en cookies met geringe gevolgen voor je privacy is dat het gerechtvaardigd belang van Happy
Goats BV om haar websites te verbeteren en te optimaliseren. Andere cookies, zoals tracking
cookies, zullen wij slechts plaatsen met jouw voorafgaande toestemming. In het cookie statement
kun je meer lezen over welke cookies er voor welke doeleinden en door welke partijen worden
geplaatst.


Accounts
Op sommige websites van Happy Goats BV is het mogelijk een account aan te maken. Met een
account krijg je toegang tot bepaalde (premium) content, ontvang je speciale aanbiedingen en
kortingen, en kun je in het vervolg makkelijker bestellingen plaatsen. Als je een account aanmaakt,
vul je zelf bepaalde (persoons-) gegevens in. Je kunt ook bepaalde interesses instellen en
wijzigen.


De grondslag voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in dit verband is het uitvoeren van
de overeenkomst met jou, namelijk het aanmaken en het uitvoeren van je account
Wanneer je hier toestemming voor geeft, kunnen wij de informatie over je gebruik van een website
van Happy Goats BV, die wij door middel van cookies en vergelijkbare technieken verzamelen,
koppelen aan je account, zodat we je gebruik van de verschillende diensten van Happy Goats BV
kunnen analyseren en wij onze diensten en communicatie beter op je wensen kunnen afstemmen.
We kunnen de gegevens verzameld binnen een account gebruiken voor analyse- en
optimalisatiedoeleinden (op niet persoonlijk niveau). De juridische grondslag hiervoor is een
gerechtvaardigd belang van Happy Goats BV om onze producten en diensten te verbeteren en
optimaliseren.


Communicatie van Happy Goats BV
Je kunt je op verschillende manieren opgeven voor communicatie van Happy Goats BV,
bijvoorbeeld door je te abonneren op één of meerdere van onze nieuwsbrieven. De nieuwsbrief
wordt zoveel mogelijk op jouw voorkeuren en interesses afgestemd wanneer die bij ons bekend
zijn en je daarvoor toestemming hebt gegeven. Als je een account hebt, kun je beheren over welke
onderwerpen je berichten wilt ontvangen.


Na aankoop van een van onze producten en/of diensten kunnen wij je communicatie sturen over
gelijksoortige producten of diensten van Happy Goats BV, tenzij je bij aankoop hebt aangegeven
daar geen prijs op te stellen. De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van
Happy Goats BV om marketingactiviteiten te kunnen ontplooien.
Je kunt je altijd afmelden voor communicatie van Happy Goats BV via de link onderaan elk
ontvangen bericht. Je kunt je niet afmelden voor berichten die nodig zijn voor de afhandeling van
bestellingen en andere noodzakelijke service berichten.


Link-tracking
Wij kunnen zien of je via onze nieuwsbrief doorklikt naar een van onze website en jou herkennen
als je onze websites bezoekt door middel van een tracking-link. Wij kunnen hierdoor volgen welke
acties je neemt vanuit de e-mail en meten hoe efficiënt onze nieuwsbrief is. Dit doen wij door
middel van cookies. De juridische grondslag hiervoor is jouw toestemming.


Communities
Op bepaalde websites van Happy Goats BV is het mogelijk om berichten te plaatsen en contact op
te nemen met andere gebruikers. De informatie die je invoert wordt gebruikt om deze zichtbaar te
maken op de betreffende website. De grondslag is de uitvoering van de overeenkomst met jou.


Sociale media
Happy Goats BV is op verschillende sociale media te vinden, waaronder LinkedIn, Facebook,
Instagram en YouTube. Als je ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel
van je profielgegevens. Deze informatie kunnen wij gebruiken om het bereik op sociale media te
meten en te verbeteren. De grondslag is een gerechtvaardigd belang van Happy Goats BV om
haar sociale media activiteiten te verbeteren.


Happy Goats BV maakt verder gebruik van (marketing)diensten van derden, zoals Facebook
Custom Audiences . Op deze manier kan Happy Goats BV zich richten op een specifieke doelgroep
op sociale media. Hiertoe kan Happy Goats BV gehashte e-mailadressen verstrekken aan derde
partijen, zodat deze partijen gericht mensen kunnen benaderen voor marketingacties. De
juridische grondslag voor deze verwerkingen is steeds je voorafgaande toestemming.


Marktonderzoek
Als je meedoet aan een marktonderzoek van Happy Goats BV, zullen de door jou verstrekte
gegevens door ons worden verwerkt om onze producten en diensten te kunnen verbeteren. De
juridische grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst.


Contact met klantenservice
Als je contact opneemt met onze klantenservice, verstrek je bepaalde contactgegevens. Deze
gegevens gebruiken wij om jou vraag of verzoek af te handelen, ter uitvoering van de
overeenkomst met jou. We kunnen je vraag opslaan om je later beter behulpzaam te zijn en ter
verbetering van onze producten en diensten, waarvoor als grondslag geldt het gerechtvaardigd
belang van Happy Goats BV haar dienstverlening te verbeteren.


Bewaartermijnen
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor jij de
persoonsgegevens hebt verstrekt, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan
een wettelijke plicht of het behartigen van een gerechtvaardigd belang van Happy Goats BV.
Meer concreet hanteren wij de volgende bewaartermijnen:
• De zichtbare gegevens die zijn opgeslagen in je account worden in beginsel door ons
bewaard zolang je account actief is. Als je je account twaalf (12) maanden niet hebt
gebruikt, zullen wij een bericht sturen met de vraag of je je account wilt behouden. Als je
ook na een tweede herinnering niet reageert, zullen wij je gegevens verwijderen.
• Voor cookies en vergelijkbare technieken hanteren wij een levensduur van maximaal zes
(6) maanden. (Persoons-) gegevens verzameld door middel van cookies, zoals informatie
over je internetgebruik, worden ook maximaal zes (6) maanden bewaard.
• Wanneer je je hebt ingeschreven voor één of meerdere van onze nieuwsbrieven, bewaren
wij je contactgegevens om deze te kunnen sturen tot je hebt aangegeven deze niet meer te
willen ontvangen.
• Voor de gegevens die wij verzamelen voor doeleinden zoals het verlenen van diensten en
factureren, om bestellingen af te handelen en om je te informeren over het verloop ervan,
hanteren wij een bewaartermijn van maximaal 24 maanden.
• Gegevens over jouw deelname aan prijsvragen of acties worden maximaal twaalf (12)
maanden bewaard.
• Gegevens die wij verzamelen via sociale media bewaren wij maximaal zes (6) maanden.
• Als je contact opneemt met de klantenservice worden jouw persoonsgegevens door ons
maximaal twaalf (12) maanden na afhandeling bewaard.


Delen en bekend maken van persoonsgegevens


Concern
Ondernemingen binnen de groep van Happy Goats BV kunnen toegang krijgen tot jouw gegevens
op basis van het gerechtvaardigd belang van Happy Goats BV van een efficiënte en doeltreffende
bedrijfsvoering. Alle onderneming binnen het concern van Happy Goats BV zullen hetzelfde niveau
van bescherming bieden. Jouw gegevens kunnen door de ondernemingen binnen de groep van
Happy Goats BV onder meer worden gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst(en) met
jou en voor het ontplooien van (gerichte) marketingactiviteiten om een relatie met jou in stand te
houden.


Verwerkers
Voor de uitvoering van onze diensten kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden,
bijvoorbeeld technische dienstverleners en bezorgdiensten. Deze derde partijen treden hierbij op
als verwerker voor Happy Goats BV.


Happy Goats BV draagt er zorg voor dat deze partijen voldoende garanties bieden met betrekking
tot het toepassen van technische en organisatorische maatregelen. Met deze partijen heeft Happy
Goats BV een bewerkersovereenkomst afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij
uitsluitend persoonsgegevens verwerken in opdracht van Happy Goats BV.


Partners
Happy Goats BV kan samenwerken met partners, bijvoorbeeld in het kader van het leveren van
diensten, een prijsvraag of actie. Deze partners kunnen betrokken zijn bij het uitvoeren van de
overeenkomst met jou. Je wordt daarover duidelijk geïnformeerd voordat je de informatie voor dit
doeleind verstrekt of de dienst afneemt.


Overig
Voor het overige verstrekt Happy Goats BV alleen persoonsgegevens aan derden met jouw
uitdrukkelijke toestemming. Happy Goats BV kan de gegevens van gebruikers (zoals naam, bedrijf,
contactgegevens) aan partners verstrekken wanneer gebruikers gebruik maken van een van de
platformen van Happy Goats BV en aangeven hiermee akkoord te zijn. Partners van Happy Goats
BV zijn te vinden in haar uitingen. Daarnaast kunnen gegevens aan derden worden verstrekt
indien Happy Goats BV daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving, zij daartoe
genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter
bescherming van haar eigen belangen.


Beveiliging
Wij doen ons uiterste best om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
te nemen om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van
persoonsgegevens te voorkomen. Zo maken wij gebruik van een firewall en hebben wij
versleutelingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang hebben tot
gegevens. Abonneegegevens worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch
beveiligd zijn. Slechts een beperkte groep medewerkers heeft op basis van zijn of haar
functieprofiel toegang tot de abonneegegevens en op deze medewerkers rust een
vertrouwelijkheidsverplichting.


Jouw rechten
Je kunt een beroep doen op de volgende rechten:
• Inzage en correctie. Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens Happy Goats BV van jou
verwerkt voor welke doeleinden en/of ons verzoeken deze te wijzigen of corrigeren.
• Verwijdering. Indien je niet meer akkoord bent met de verwerking van jouw
persoonsgegevens door Happy Goats BV of indien je van mening bent dat verwerking van
jouw persoonsgegevens door Happy Goats BV niet langer nodig is voor het doel waarvoor
je die hebt verstrekt, kun je ons vragen om de betreffende persoonsgegevens te wissen.


Bezwaar
Je kan te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct
marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie. Wij zullen
je dan geen (verdere) marketinginformatie sturen. In de e-mails die wij je sturen via e-mail,
alsmede in overige door ons gestuurde marketinginformatie, is ook een afmeldmogelijkheid
opgenomen. Wanneer we gegevens verwerken op basis van het gerechtvaardigd belang van
Happy Goats BV, kan je bezwaar maken tegen deze verwerking van jouw persoonsgegevens. We
zullen de verwerking staken tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan jouw
belangen.


Beperking verwerking
Je kunt ons vragen de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken als je daar een
gegronde reden voor hebt, bijvoorbeeld als je het idee hebt dat wij jouw persoonsgegevens
onrechtmatig of onjuist verwerken, of als je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van
persoonsgegevens door Happy Goats BV.


Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare
vorm over te (laten) dragen als de verwerking van persoonsgegevens door Happy Goats BV berust
op jouw toestemming en via geautomatiseerde procedés wordt verricht.


Intrekken toestemming
Wanneer een verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw (uitdrukkelijke)
toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk
doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking
daarvan.


Klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Voor het uitoefenen van de hierboven genoemde rechten kun je een email sturen aan
privacy@Happy Goats.nl of een brief richten tot Happy Goats BV, ter attentie van Afdeling
Klantenservice Privacy, Koninginneweg 11, 1217 KP Hilversum. Happy Goats BV zal zo snel
mogelijk, maar in ieder geval binnen vier (4) weken, reageren.


Doorgifte buiten de EER
Happy Goats BV kan gebruik maken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken
in overeenstemming met dit privacy beleid. Deze partijen kunnen gevestigd zijn buiten de
Europese Economische Ruimte (EER) of gebruikmaken van servers die zich buiten de EER
bevinden.


Happy Goats BV zal jouw persoonsgegevens, in overeenstemming met de geldende regelgeving
voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER, slechts doorgeven naar
derde landen indien de Europese Commissie heeft besloten dat het derde land een passend
beschermingsniveau waarborgt of een ander adequaatheidsbesluit heeft genomen, dan wel
passende waarborgen worden geboden zoals of het gebruik van ongewijzigde
standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese
Commissie.


Overdracht onderneming
In de toekomst kunnen één of meer onderdelen of activa van Happy Goats BV worden
overgedragen aan een derde partij of kan Happy Goats BV fuseren met een derde partij. In dat
geval kunnen ook jouw persoonsgegevens aan deze derde partij worden overgedragen. Happy
Goats BV zal je in een dergelijk geval altijd vooraf informeren.


Wijzigingen aan het privacy- en cookiebeleid
Wij kunnen dit privacy- en cookiebeleid van tijd tot tijd aanpassen. We adviseren je dan ook
regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien we wezenlijke
wijzigingen aanbrengen zullen we zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving,
bijvoorbeeld via e-mail voor bepaalde diensten.
Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 26 maart 2021.

 

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.